Dịch Vụ Thư Ký Doanh Nghiệp

Gói Tiêu Chuẩn Standard

$480Từ
 • Duy trì đăng ký doanh nghiệp
 • Duy trì biên bản họp công ty
 • Chuẩn bị thông báo cho đại hội họp thường niên
 • Nộp hồ sơ trả lại hàng năm của công ty cho ARCA (không bao gồm $ 60 phải trả cho ACRA)
 • Tư vấn tuân thủ các điều lệ thư ký doanh nghiệp
 • Lưu hồ sơ nhắc nhở ngày đáo hạn
 • Cung cấp thư ký có tên theo uỷ quyền của ACRA

Gói Tiêu chuẩn (Standard) cung cấp đầy đủ cho hầu hết các yêu cầu của công ty liên quan đến các yêu cầu thiết yếu theo quy định của pháp luật

Gói Standard dành cho các công ty yêu cầu dịch vụ thư ký doanh nghiệp hợp lý nhất

Tư vấn về các vấn đề công ty được thực hiện qua email. Các câu hỏi sẽ được trả lời bởi thư ký có tên cho công ty của bạn hoặc đại diện từ công ty chúng tôi

Gói Tiêu Chuẩn Standard

$560Từ
 • Duy trì đăng ký doanh nghiệp
 • Duy trì biên bản họp công ty
 • Chuẩn bị thông báo cho đại hội họp thường niên
 • Nộp hồ sơ trả lại hàng năm của công ty cho ARCA (không bao gồm $ 60 phải trả cho ACRA)
 • Tư vấn tuân thủ các điều lệ thư ký doanh nghiệp
 • Lưu hồ sơ nhắc nhở ngày đáo hạn
 • Cung cấp thư ký có tên theo uỷ quyền của ACRA
 • Địa chỉ đăng ký công ty
 • Chuyển tiếp thư ( không bao gồm tín dụng) hoặc dịch vụ thu thập thư

Gói Standard Plus cung cấp đủ cho hầu hết các công ty liên quan đến các yêu cầu thiết yếu theo quy định của pháp luật

Gói Standard Plus dành cho các công ty yêu cầu dịch vụ thư ký doanh nghiệp giá cả phải chăng nhất

Tư vấn về các vấn đề công ty được thực hiện qua email. Các câu hỏi sẽ được trả lời bởi thư ký có tên cho công ty của bạn hoặc đại diện từ công ty chúng tôi

Đăng ký địa chỉ kinh doanh Chuyển tiếp thư và dịch vụ thu thập thư

Lệ phí không bao gồm cho các dich vụ không thường xuyên

Dịch vụ Phí
Phê duyệt Phí Giám đốc trong Đại Hội Cổ ĐôngTừ $200/-
Bổ nhiệm Kiểm toán viên đầu tiên$200/-
Thay đổi kiểm toán viên$200/-
Tham dự cuộc họp của Thư ký doanh nghiệp hoặc đại diện (không bao gồm giải ngân và Hồ sơ biên bảnTừ $400/- mỗi tiếng
Ghi biên bản
Từ $500/- mỗi tiếng
Ra ngoài để ký văn bản / nghị quyết ngân hàng của Thư ký Công tyTừ $250/- mỗi chuyến đi
Hoàn thành các giấy tờ của ngân hàng cho Công tyTừ $300/- mỗi tài khoản
Thay đổi người ký ngân hàng
Từ $100/-
Chuẩn bị giải quyết cho việc mở tài khoản ngân hàng$100/-
Chuẩn bị giải quyết cho việc đóng tài khoản ngân hàngfrom $150/-
Nghị quyết tuyên bố cổ tức
$100/- per Shareholder
Thay đổi trong hoạt động kinh doanh
$150/-
Thay đổi thông tin liên lạc của Giám đốc
$50/- per Director
Thay đổi Thư Ký$150/-
Thay đổi nơi đăng ký thành viên được lưu giữ
$150/-
Thay đổi đại chỉ đăng ký công ty$150/-
Thay đổi chức vụ
$150/-
Thay đổi cuối năm tài chính
$150/-
Nghị quyết mua tài sản
$150/-
Giải quyết các vấn đề khác
$100/-
Chuyển nhượng cổ phần của cổ phiếu phổ thông từ / đến cá nhân (bao gồm cả chứng chỉ cổ phiếu)
Từ $200/- mỗi thỏa thuận chuyển nhượng / bên chuyển nhượng / bên nhận (tùy theo mức nào cao hơn)
Chuyển nhượng cổ phần Cổ phiếu phổ thông từ / sang cổ đông công ty (bao gồm cả Chứng chỉ cổ phiếu)
Từ $250/- mỗi thỏa thuận chuyển nhượng / bên chuyển nhượng / bên nhận (tùy theo mức nào cao hơn)
Chia sẻ chuyển nhượng cổ phần ưu đãi từ / đến cá nhân (bao gồm cả chứng chỉ cổ phiếu)
Từ $300/- mỗi thỏa thuận chuyển nhượng / bên chuyển nhượng / bên nhận (tùy theo mức nào cao hơn)
Chia sẻ chuyển nhượng cổ phần ưu đãi từ / sang cổ đông công ty (bao gồm cả chứng chỉ cổ phiếu)
Từ $350/- mỗi thỏa thuận chuyển nhượng / bên chuyển nhượng / bên nhận (tùy theo mức nào cao hơn)
Tăng vốn cổ phần
$250/-
Chứng nhận cổ phần$100/- mỗi chứng nhận
Nhân chứng cho việc chuyển nhượng cổ phần
from $50/- mỗi chữ ký
Phân bổ cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt (bao gồm chứng chỉ cổ phiếu)
from $200/- mỗi cổ đông
Cập nhật vốn (bao gồm chứng chỉ cổ phiếu)
Từ $200/- mỗi cổ đông
Thay đổi tên công ty hoặc thông qua con dấu chung (miễn phí 1 tem công ty và 1 con dấu chung)$500/-
In sao bản chính giấy tờ$10/- mỗi tờ
Ký nghị quyết ngân hàng và tài liệu khác (tại văn phòng của chúng tôi)Từ $100/-
Chuẩn bị Báo cáo tài chính chưa được kiểm toáng và thông tin tài chính khác (Khoảng 25 trang)Từ $500/-
Phí bàn giao (Bàn giao hồ sơ thư ký doanh nghiệp từ công ty chúng tôi cho thư ký công ty mới)
$100/-
Dịch vụ giám đốc đại diện (mỗi tháng )$200/-
Dịch vụ giám đốc đại diện (mỗi năm)$2000/-
Mở tài khoản ngân hàng (mỗi tài khoản ngân hàng)
$300/-

LET’S GET STARTED


Chúng tôi ở đây để giúp trả lời câu hỏi của bạn. Chuyên gia tư vấn của chúng tôi đang ở đây để giúp bạn với tất cả các yêu cầu của bạn.


Articulat Private Limited
1 Sophia Road
#05-12 Peace Centre
Singapore 228149

Liên hệ với chúng tôi